Dołącz do Klubu
Logowanie
Połącz przez
Logo Klub Nieruchomości pierwszy polski klub zakupowy w branży nieruchomości

Regulamin świadczenia usług dla Klubowiczów

§ 1. Podstawowe informacje i definicje

 1. Usługi w ramach portalu KlubNieruchomosci.pl (dalej: „Portal”) świadczone są przez spółkę Klub Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 50-069 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568808, NIP: 8971812006, REGON: 36222776600000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (w całości wpłacony), dalej: „Usługodawca”.
 2. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy, za pomocą którego można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu oraz świadczeniem przez niego w jego ramach usług, to: info@klubnieruchomosci.pl.
 3. Terminy użyte w Regulaminie świadczenia usług dla Klubowiczów oznaczają:
  1. Administrator – funkcjonujące w ramach Portalu konto o najwyższym poziomie uprawnień, obsługiwane przez pracowników Usługodawcy, służące w szczególności do: bieżącego Administrowania Portalem, komunikowania się przez Usługodawcę z Klubowiczami, pośredniczenia w kontakcie pomiędzy Partnerami a Klubowiczami, kontrolowania w imieniu Przedsiębiorców przypisanego im konta Partnera,
  2. Portal – strona internetowa znajdująca się pod domeną www.klubnieruchomosci.pl, w ramach której Usługodawca świadczy Klubowiczom oraz Partnerom usługi usprawniające obrót nieruchomościami na rynku pierwotnym, wzbogacone o usługi promocyjne, w tym w oparciu o jeden z Programów Promocyjnych, będąca pierwszym klubem zakupowym w branży nieruchomości w Polsce,
  3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, poruszająca się po portalu jako Niezalogowany bądź Klubowicz,
  4. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność gospodarczą lub działająca przez swojego umocowanego przedstawiciela jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej i prowadząca działalność gospodarczą lub działająca przez swojego umocowanego przedstawiciela osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą i mogąca się poruszać po Portalu jako Partner,
  5. Partner – Przedsiębiorca, bądź pracownik Usługodawcy działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, kontrolujący w danym momencie funkcjonujące w ramach Portalu konto, które jest przeznaczone wyłącznie dla i obsługiwane przez: deweloperów, przedsiębiorców świadczących innego rodzaju usługi lub sprzedających inne produkty oraz pracowników Usługodawcy działających w imieniu i na rzecz Przedsiębiorców, przy użyciu którego podmioty te zamieszczają w Portalu Nieruchomości, Inwestycje i Promocje oraz nimi zarządzają, jak również komunikują się z Administratorem, Klubowiczami oraz innymi Partnerami,
  6. Klubowicz – Użytkownik kontrolujący w danym momencie funkcjonujące w ramach Portalu konto, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu przeznaczonych dla Użytkowników zainteresowanych kupnem Nieruchomości. Spośród wszystkich form korzystania z Portalu przez Użytkowników, tylko Klubowicz ma możliwość dokonywania Rezerwacji,
  7. Zarejestrowany – Użytkownik posiadający w ramach Portalu nie w pełni aktywowane konto, stworzone przed uruchomieniem w dniu 1 grudnia 2015 r. wersji beta Portalu, do którego stworzenia wymagane było podanie jedynie: loginu, hasła oraz adresu e-mail; konto Zarejestrowanego nie umożliwia dostępu do jakichkolwiek funkcjonalności Portalu i jedyną czynnością, jaką można za jego pomocą wykonać, jest przejście z poziomu Zarejestrowanego na poziom Klubowicza, poprzez podanie stosownych danych,
  8. Niezalogowany – Użytkownik nieposiadający w Portalu żadnego konta, bądź niekontrolujący takiego konta w danym momencie (niezalogowany na takie konto), mogący przeglądać dostępne w Portalu Nieruchomości oraz używać w tym celu Wyszukiwarki, lecz niemogący korzystać z żadnych innych jego funkcjonalności oraz wchodzić w interakcje z innymi Użytkownikami. W wypadku kiedy Niezalogowany nie wyraża chęci założenia konta Klubowicza w Portalu, lecz jest zainteresowany jedną z Nieruchomości dostępnych w Portalu, może on skontaktować się z Administratorem, aby ten dokonał na jego rzecz Rezerwacji Nieruchomości objętej daną Promocją,
  9. Program Promocyjny – forma, w której Partnerzy poprzez Portal promują Nieruchomości przeznaczone przez nich na sprzedaż. Każdy z Programów Promocyjnych posiada stałe cechy, zwiększające atrakcyjność danej Nieruchomości dla Klubowicza. W ramach Portalu funkcjonują następujące Programy Promocyjne:
   1. Sprzedaż Flash (czasowa) – umożliwia Rezerwację i w rezultacie kupno przez Klubowicza Nieruchomości objętej zamieszczoną przez Partnera Promocją przez ściśle określony przez niego czas (liczony w dniach i godzinach), w którym decydujące znaczenie ma jak najszybsze dokonanie Rezerwacji Nieruchomości objętej daną Promocją przez Klubowicza. Nieruchomości takie wyświetlane są w postaci listy zawierającej nazwę Nieruchomości, symbol Programu Promocyjnego, cenę, fotografię Promocji oraz licznik odliczający czas pozostały do końca danej Promocji. Po kliknięciu przez Klubowicza w daną Nieruchomość, ukaże się jej pełna prezentacja ze szczegółowym opisem (opis Inwestycji, lokalizacja, standard wykończenia, lista dostępnych Nieruchomości, rzuty Nieruchomości – aktywne linki do wszystkich dostępnych Nieruchomości, fotografie, możliwa opcja wirtualnego spaceru w 3D, wskazanie czy Nieruchomość spełnia kryteria rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, kontakt do Partnera / formularz kontaktowy, jak również możliwość wybrania opcji: „Dodaj do ulubionych”, „Wyślij wiadomość”, Rezerwuj”),
   2. Kody Rabatowe – umożliwia Rezerwację i w rezultacie kupno przez Klubowicza Nieruchomości objętej zamieszczoną przez Partnera Promocją, przy użyciu wygenerowanego kodu rabatowego, przeznaczonego do zakupu, zgodnie z przedstawioną przez Partnera Promocją. Nieruchomości takie wyświetlane są w postaci listy zawierającej nazwę Nieruchomości, symbol Programu Promocyjnego, cenę, fotografię Promocji oraz znak kodu rabatowego. Po kliknięciu przez Klubowicza w daną Nieruchomość, ukaże się jej pełna prezentacja ze szczegółowym opisem (opis inwestycji, lokalizacja, standard wykończenia, lista dostępnych Nieruchomości, rzuty Nieruchomości – aktywne linki do wszystkich dostępnych Nieruchomości, fotografie, możliwa opcja wirtualnego spaceru w 3D, wskazanie czy Nieruchomość spełnia kryteria rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, kontakt do Partnera / formularz kontaktowy, jak również możliwość wybrania opcji: „Dodaj do ulubionych”, „Wyślij wiadomość”, Rezerwuj”),
   3. Okazje Zakupowe – umożliwia Rezerwację i w rezultacie kupno przez Klubowicza Nieruchomości objętej zamieszczoną przez Partnera Promocją w atrakcyjnej cenie lub możliwość otrzymania przy zakupie Nieruchomości dodatkowego, nieodpłatnego świadczenia (np. garaż gratis, bon o określonej wartości na zakup sprzętu AGD). Nieruchomości takie wyświetlane są w postaci listy zawierającej nazwę Nieruchomości, symbol Programu Promocyjnego, cenę, fotografię Promocji oraz otrzymywany w Promocji rabat bądź nieodpłatne świadczenie. Po kliknięciu przez Klubowicza w daną Nieruchomość, ukaże się jej pełna prezentacja ze szczegółowym opisem (opis Inwestycji, lokalizacja, standard wykończenia, lista dostępnych Nieruchomości, rzuty Nieruchomości – aktywne linki do wszystkich dostępnych Nieruchomości, fotografie, możliwa opcja wirtualnego spaceru w 3D, wskazanie czy Nieruchomość spełnia kryteria rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, kontakt do Partnera / formularz kontaktowy, jak również możliwość wybrania opcji: „Dodaj do ulubionych”, „Wyślij wiadomość”, Rezerwuj”),
   4. Akcje Sprzedażowe – umożliwia zapisanie się przez Klubowicza na dni otwarte lub inne tego typu wydarzenie, organizowane przez danego Partnera, w trakcie którego istnieje możliwość umówienia się na kupno Nieruchomości w atrakcyjnej cenie lub otrzymania przy kupnie Nieruchomości dodatkowego, nieodpłatnego świadczenia (np. garaż gratis),
   5. Przedsprzedaż – umożliwia Rezerwację i w rezultacie kupno przez Klubowicza Nieruchomości objętej zamieszczoną przez Partnera Promocją, będącej jeszcze na etapie realizacji projektu, przed zakończeniem Inwestycji i wyodrębnieniem samodzielnych lokali. Promocje takie wyświetlane są w postaci listy zawierającej nazwę Nieruchomości, symbol Programu Promocyjnego, cenę, wizualizację Nieruchomości. Po kliknięciu przez Klubowicza w daną Nieruchomość, ukaże się jej pełna prezentacja ze szczegółowym opisem (opis Inwestycji, lokalizacja, standard wykończenia, lista dostępnych Nieruchomości, rzuty Nieruchomości – aktywne linki do wszystkich dostępnych Nieruchomości, wizualizacje, fotografie, możliwa opcja wirtualnego spaceru w 3D, wskazanie czy Nieruchomość spełnia kryteria rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, kontakt do Partnera / formularz kontaktowy, jak również możliwość wybrania opcji: „Dodaj do ulubionych”, „Wyślij wiadomość”, Rezerwuj”),
   6. Złap Sąsiada – umożliwia grupową Rezerwację i w rezultacie kupno przez kilku Klubowiczów Nieruchomości objętych zamieszczoną przez Partnera Promocją w promocyjnej cenie. W ramach tej Promocji Klubowicz będzie miał możliwość zaznaczania swojego wstępnego zainteresowania daną Nieruchomością zlokalizowaną w konkretnej Inwestycji. Po kliknięciu przez Klubowicza w daną Nieruchomość, ukaże się jej pełna prezentacja ze szczegółowym opisem (opis Inwestycji, lokalizacja, standard wykończenia, lista dostępnych Nieruchomości, rzuty Nieruchomości, – aktywne linki do wszystkich dostępnych Nieruchomości, fotografie, możliwa opcja wirtualnego spaceru w 3D, wskazanie czy Nieruchomość spełnia kryteria rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, kontakt do Partnera / formularz kontaktowy, jak również możliwość wybrania opcji: „Dodaj do ulubionych”, „Wyślij wiadomość”, „Rezerwuj”), Partner ze swojej strony ma przy Nieruchomości wystawionej w ramach tego Programu Promocyjnego na bieżąco informacje o ilości Klubowiczów deklarujących swoje zainteresowanie – o tym, w odniesieniu do jakich i ilu Nieruchomości wyrazili oni swoje zainteresowanie. Na podstawie takich informacji Partner ma możliwość stworzenia w Portalu nowej Nieruchomości w ramach jednego z trzech pierwszych Programów Promocyjnych (Sprzedaż Flash, Kody Rabatowe, Okazje Zakupowe), jednak z dostępnym dodatkowym polem zatytułowanym „minimalna ilość Rezerwacji”. W tej sytuacji dana Promocja będzie mogła być zrealizowana dopiero wtedy, kiedy łączna ilość Rezerwacji dokonanych przez Klubowiczów w ramach stworzonej przez Partnera na podstawie uzyskanych informacji Nieruchomości przekroczy poziom wskazany przez Partnera. Aby umożliwić Klubowiczowi zamianę wyrażonego przez niego zainteresowania w ramach Programu Promocyjnego Złap Sąsiada na Rezerwację w ramach Nieruchomości stworzonej przez Partnera w jednym z trzech wymienionych wyżej Programów Promocyjnych, otrzyma on wiadomość e-mail z informacją, że może on zmienić swoje zainteresowanie w Rezerwację. Wiadomość ta będzie również zawierała informację o ilości innych osób zainteresowanych tą samą Nieruchomością,
  10. Rezerwacja – wyrażenie za pomocą specjalnego, dostępnego w interfejsie Portalu przycisku przez Klubowicza lub Administratora na rzecz Niezalogowanego zainteresowania daną Nieruchomością objętą daną Promocją, w ramach jednego z Programów Promocyjnych. Informacja o dokonaniu Rezerwacji przez Klubowicza dociera za pośrednictwem Portalu zarówno do Partnera, który wystawił daną Promocję, jak i do Administratora, natomiast informacja o dokonaniu Rezerwacji przez Administratora na rzecz Niezalogowanego dociera tylko do Partnera, który wystawił daną Promocję. W terminie  w ciągu 2 dni roboczych od chwili dokonania Rezerwacji przez Klubowicza Administrator skontaktuje się z Klubowiczem, który dokonał Rezerwacji, celem umówienia spotkania z Partnerem. Nie wyklucza to skontaktowania się Partnera bezpośrednio z Klubowiczem. W wypadku dokonania Rezerwacji przez Administratora na rzecz Niezalogowanego, Partner umówi z Administratorem termin spotkania z danym Niezalogowanym. Dokonanie Rezerwacji nie obliguje Klubowicza do zakupu Nieruchomości. Dokonanie Rezerwacji przez Klubowicza nie zobowiązuje Partnera do zapewnienia temu Klubowiczowi prawa pierwokupu zarezerwowanej Nieruchomości przez określony czas. Partner ma prawo nadal oferować sprzedaż zarezerwowanej Nieruchomość w ramach Portalu jak też poza nim. Dopiero na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Klubowiczem i Partnerem oferta sprzedaży konkretnej Nieruchomości może zostać czasowo zawieszona. W sytuacji gdy do czasu spotkania Klubowicza z Partnerem zakup zarezerwowanej Nieruchomości stanie się niemożliwy z jakiejkolwiek przyczyny, Klubowiczowi przedstawiona zostanie oferta zakupu innej Nieruchomości.  Klubowicz może dokonać u jednego Partnera maksymalnie 5 Rezerwacji Nieruchomości, który to limit może on sobie samodzielnie podnieść do 7 Rezerwacji. Dalsze zwiększenie limitu Rezerwacji może być dokonane przez Administratora, po uprzednim skontaktowaniu się z nim oraz wyrażeniu przez niego zgody na takie zwiększenie limitu. Administrator może dokonywać dowolnej ilości Rezerwacji w imieniu Niezalogowanych,
  11. Promocja – zamieszczone przez Partnera w Portalu zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości na rynku pierwotnym, zwiększające atrakcyjność tej Nieruchomości za pomocą jednego z Programów Promocyjnych,
  12. Wyszukiwarka – funkcjonujące w ramach Portalu narzędzie, służące Użytkownikom do odnajdywania wśród Nieruchomości na nim zamieszczonych przez Partnerów takich, które odpowiadają wprowadzonym przez nich kryteriom wyszukiwania. Kryteria te mogą być każdorazowo wprowadzane przy okazji każdego wyszukiwania, bądź w wypadku Klubowicza zapisane w Panelu Klubowicza, w zakładce „Moje kryteria wyszukiwania”, celem ułatwienia wyszukiwania lub automatycznego otrzymywania na adres e-mail powiadomień o pojawieniu się w Portalu Nieruchomości odpowiadających zapisanym konfiguracjom kryteriów wyszukiwania. Wyszukiwarka podzielona jest na trzy moduły:
   1. Wyszukiwarka główna – pozwala na wyszukiwanie spośród wszystkich Nieruchomości zamieszczonych w Portalu, z wykorzystaniem takich parametrów, jak: typ Inwestycji, kategoria Inwestycji, miasto, powierzchnia, liczba pokoi, Program Promocyjny;
   2. Wyszukiwarka po typie Programu Promocyjnego – umożliwia wyszukiwanie wyłącznie poprzez wybranie jednego z Programów Promocyjnych i zawęża wyniki przy użyciu konfiguracji kryteriów wyszukiwania zapisanych przez Klubowicza w Panelu Klubowicza,
   3. Wyszukiwanie po Partnerach – jest w niej dostępne tylko jedno pole, w którym istnieje możliwość wybrania Partnera spośród wszystkich zarejestrowanych w Portalu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Wejście na niniejszy Portal oznacza zgodę na przestrzeganie Regulaminu w odpowiednim zakresie. Jeśli nie zgadzają się Państwo z postanowieniami Regulaminu, nie wolno korzystać z niniejszego Portalu i należy natychmiast go opuścić.
 2. Konto Klubowicza może założyć w Portalu pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Celem utworzenia konta Klubowicza obowiązkowe jest podanie następujących danych:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. login,
  4. adres e-mail,
  5. hasło,
  6. potwierdzenie hasła.
 4. Celem przejścia z poziomu Zarejestrowanego na poziom Klubowicza, co jest warunkiem korzystania z Portalu przez Zarejestrowanych, wymagane jest podanie przez Użytkownika dodatkowo swojego imienia i nazwiska.
 5. Po wypełnieniu obowiązkowych pól na dane Klubowicza, jak również zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu, dane zostaną zapisane w systemie, a na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po kliknięciu w który konto Klubowicza zostanie aktywowane. Zarejestrowani przechodzący na poziom Klubowicza nie otrzymują wiadomości z linkiem aktywacyjnym.
 6. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Załóż konto”, po wpisaniu przez Użytkownika danych, o których mowa w § 2 ust. 3 powyżej, bądź przejścia z poziomu Zarejestrowanego na poziom Klubowicza oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę w ramach Portalu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Z chwilą przejścia przez Zarejestrowanego na poziom Klubowicza uzyskuje on dostęp do wszystkich funkcjonalności Panelu Klubowicza oraz możliwość dokonywania Rezerwacji.
 8. Konto Klubowicza w Portalu Użytkownik może również założyć poprzez integrację z kontem posiadanym przez niego w portalu Facebook. Po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz treści Polityki Prywatności i Plików Cookies Portalu i kliknięciu przycisku "Zarejestruj się przez Facebooka", specjalna aplikacja pobierze wymagane dane Użytkownika z portalu Facebook - imię, nazwisko oraz adres e-mail. W takiej sytuacji hasło nie jest nadawane, a loginem jest adres e-mail, który jednak nie jest wykorzystywany w procesie logowania, ponieważ następuje ono za pośrednictwem zabezpieczonego pliku cookie z portalu Facebook.
 9. Umowa, o której mowa w § 2 ust. 6 powyżej, zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 6 powyżej, Klubowicz może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klubowicz może skorzystać, określone są w dokumencie (pouczeniu), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych spośród podanych podczas tworzenia konta Klubowicza, Klubowicz jest zobowiązany zaktualizować je w Panelu Klubowicza w Portalu.
 12. Przy przechodzeniu z poziomu Zarejestrowanego na poziom Klubowicza istnieje możliwość zmiany dotychczasowego loginu, którym był adres e-mail. Klubowicz nie ma możliwości zmiany podanego w trakcie tworzenia konta Klubowicza loginu.
 13. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto Klubowicza. W wypadku powzięcia przez Administratora informacji o tym, że Użytkownik posługuje się w ramach Portalu więcej, niż jednym kontem Klubowicza, ma on prawo bezpowrotnie usunąć każde z nich z uwagi na naruszenie niniejszego Regulaminu.
 14. Z danego konta Klubowicza może korzystać tylko osoba, której dane podane zostały przy jego tworzeniu.
 15. Konto Klubowicza jest niezbywalne.
 16. Konto Klubowicza może być w każdej chwili usunięte przez kontrolującego je Użytkownika, poprzez wysłanie Administratorowi odpowiedniej wiadomości za pośrednictwem Portalu. Usunięcie konta Klubowicza jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą, co następuje ze skutkiem natychmiastowym z chwilą potwierdzenia otrzymania przez Administratora oświadczenia woli Użytkownika o usunięciu konta Klubowicza.
 17. Administrator może czasowo zablokować dane konto Klubowicza lub je usunąć, w sytuacji:
  1. istotnego naruszenia przez Użytkownika kontrolującego dane konto Klubowicza niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. działania przez Użytkownika kontrolującego dane konto Klubowicza na szkodę innych Użytkowników,
  3. stwierdzenia przez Administratora, że dane konto Klubowicza lub przechowywane w nim dane są zagrożone,
  4. stwierdzenia przez Administratora, że podane przez Użytkownika przy tworzeniu konta Klubowicza dane są fikcyjne,
  5. wystąpienia innych ważnych przyczyn, wskazanych przez Administratora.
 18. W wypadku usunięcia konta Klubowicza przez Administratora z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 12 i 16 powyżej, Użytkownik nie może utworzyć nowego konta Klubowicza w Portalu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 19. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że możemy wykorzystywać informacje i dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę w ramach Portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i naszej Polityki Prywatności i Korzystania z Plików Cookies, które wraz z niniejszym dokumentem stanowią integralną całość.
 20. Podawane przez Użytkowników podczas korzystania z Portalu dane osobowe Usługodawca zbiera, gromadzi i przetwarza zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą odrębny dokument, którego treść dostępna jest pod tym linkiem.
 21. Dane osobowe Użytkowników są ujawniane innym Użytkownikom w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Usługodawcę, który to zakres wynika z treści niniejszego Regulaminu. Ponadto dane takie mogą zostać ujawnione w innych przypadkach, jednak każdorazowo po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, którego one dotyczą.
 22. Użytkownik jest zobowiązany nie ujawniać osobom trzecim danych osobowych innych Użytkowników, do których uzyskał dostęp w związku z korzystaniem z Portalu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego te dane dotyczą. Uzyskane dane mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie w celach korzystania z Portalu.
 23. Usługodawca może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie celem dostosowywania go do zmian w powszechnie obowiązującym prawie lub modyfikowania/rozbudowywania świadczonych przez siebie usług. O każdorazowej zmianie Regulaminu każdy Użytkownik zostanie zawiadomiony w wiadomości e-mail. W zawiadomieniu takim wskazany zostanie termin wejścia w życie zmian Regulaminu, który każdorazowo nie będzie krótszy, niż 14 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu. Przy każdej zmianie Regulaminu Użytkownik będzie miał możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu i kontynuowania korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, bądź ich niezaakceptowania, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą.
 24. Prawa do Portalu jako całości przysługują Usługodawcy, zaś prawa do poszczególnych elementów Portalu mogą należeć do Przedsiębiorców (Partnerów) lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Portalu. Zarówno Portal jako całość, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 25. Klubowicze, Użytkownicy i Niezalogowani mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych w Portalu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
 26. Jeśli nie zastrzeżono inaczej, zabronione jest kopiowanie i używanie jakiegokolwiek oprogramowania, procesów albo technik będących częścią niniejszego Portalu lub w ramach niego opisanych.
 27. Klubowicz, Użytkownik i Niezalogowany mają prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać (bez dokonywania zmian) treści zawarte w Portalu jeżeli: (i) użycie to służy wyłącznie uzyskaniu informacji wykorzystywanych w celach niekomercyjnych oraz (ii) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub inne informacje dotyczące treści.
 28. Usługodawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronach Portalu były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawności, a w przypadku informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych, ich zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.
 29. Dane zawarte na stronach Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego kupna ani sprzedaży jakichkolwiek Nieruchomości oraz nie mogą być traktowane jako rekomendacja inwestowania w którąkolwiek z Nieruchomości. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zainteresowany, tj. Klubowicz, Użytkownik lub Niezalogowany powinien zapoznać się z informacjami przekazywanymi bezpośrednio przez Przedsiębiorcę (Partnera).
 30. Wszelkie odnośniki zamieszczone na niniejszym Portalu do znaków towarowych innych stron służą wyłącznie dla potrzeb identyfikacji i nie oznaczają, że strony te akceptują niniejszy Regulamin lub jego treść. Niniejszy Regulamin nie zezwala Partnerom, Przedsiębiorcom, Klubowiczom, Użytkownikom i Niezalogowanym na wykorzystywanie znaków towarowych innych stron.
 31. Usługodawca nie bierze udziału, w jakikolwiek sposób, w transakcjach dokonywanych przez Klubowiczów, Użytkowników, Niezalogowanych z Partnerami, którzy zawarli umowy za pośrednictwem Portalu. Usługodawca, jak i Administrator nie są w szczególności pomiędzy nimi pośrednikiem, ani posłańcem przy przekazywaniu oświadczeń woli wskazanych wyżej podmiotów, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 32. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów zawartych w związku z Promocjami umieszczonymi na Portalu. Ze względu na to, że Portal ma wyłącznie ograniczony wpływ na treść Promocji, Usługodawca nie uczestniczy w sporach pomiędzy Partnerami, a Klubowiczami, Użytkownikami i Niezalogowanymi, którzy dokonali Rezerwacji w związku z Promocją zamieszczoną w Portalu, a także nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot Promocji, jej prawdziwość, zupełność lub konkretność.
 33. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 34. Usługodawca nie odpowiada za treść zamieszczanych Promocji, za zachowania Partnerów oraz za prawdziwość i rzetelność informacji formułowanych przez Partnerów w ramach Promocji.
 35. Prawem właściwym dla umowy zawartej między Użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo polskie.
 36. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy zawartej między Użytkownikiem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę powoda.
 37. Klubowicze, Użytkownicy i Niezalogowani mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 38. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest:
  1. dysponowanie dostępem do Internetu,
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej, obsługującej pliki cookies (Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer w wersji co najmniej 10),
  3. posiadanie własnego adresu e-mail.
 39. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zagwarantowanie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanymi przez siebie w celu korzystania z Portalu: urządzeniem końcowym i systemem teleinformatycznym, a Portalem.
 40. Celem zagwarantowania bezpieczeństwa przekazu informacji w związku z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Portalu, Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych przez niego usług.
 41. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi pełne korzystanie z Portalu i świadczonych w jego ramach usług.
 42. Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Portalu techniki zabezpieczenia kont Klubowiczów/Partnerów, jak również dostępu do wszelkich danych mają na celu zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa. Ze względu jednak na ograniczenia techniczne, nie mogą one w pełni gwarantować tajemnicy przechowywanych i przesyłanych informacji.
 43. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu. Każde zdarzenie, które ma wpływ na bezpieczeństwo przekazywania informacji, w tym w szczególności dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i/lub inne złośliwe oprogramowanie, jak również innych plików o takim charakterze lub innych niż pliki treści o takim charakterze, należy niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy pod adres e-mail: info@klubnieruchomosci.pl.
 44. Cały ruch odbywający się w Portalu jest szyfrowany.

§ 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę i funkcjonalności Portalu

 1. Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest:
  1. agregowanie przez Usługodawcę w Portalu zamieszczanych przez Partnerów Nieruchomości, obejmowanych Promocjami, w funkcjonalnym i przejrzystym środowisku użytkownika,
  2. udostępnianie Użytkownikowi narzędzi (Wyszukiwarka) pozwalających na zautomatyzowane i precyzyjne wyszukiwanie zamieszczonych przez Partnerów Nieruchomości o interesujących go parametrach,
  3. udostępnianie Użytkownikowi narzędzi pozwalających na sprawną komunikację z Partnerami umieszczającymi swoje Nieruchomości w Portalu, co w szczególności uwzględnia możliwość Rezerwacji Nieruchomości objętej daną Promocją,
  4. umożliwianie przez Usługodawcę Użytkownikowi korzystania z Promocji, które są atrakcyjne ze względu na funkcjonujące w ramach Portalu Programy Promocyjne, jak również innego rodzaju promocje, które w takiej postaci dostępne są wyłącznie za pośrednictwem Portalu i stanowią rezultat współpracy pomiędzy Usługodawcą a Partnerami.
 2. Wszystkie usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Klubowiczów nieodpłatnie.
 3. Głównymi cechami świadczeń Usługodawcy na rzecz Użytkowników są: agregowanie Nieruchomości objętych Promocjami, udostępnianie narzędzi służących ich wyszukiwaniu, udostępnianie narzędzi służących komunikacji, umożliwianie korzystania z Promocji oraz świadczenie usług na rzecz Użytkowników nieodpłatnie.
 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę są dostępne dla Użytkowników w każdym czasie, z zastrzeżeniem treści § 2 ust. 32 powyżej, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca nie daje gwarancji na świadczone przez siebie usługi.
 6. Usługodawca informuje, że nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.).
 7. Klubowicz może za pośrednictwem Portalu zapoznawać się z Nieruchomościami zamieszczonymi w nim przez Partnerów.
 8. Narzędziem ułatwiającym i usprawniającym poruszanie się po Portalu przez Klubowicza jest Wyszukiwarka.
 9. Po kliknięciu przez Klubowicza w Nieruchomość z poziomu Wyszukiwarki bądź strony głównej uzyskuje on pełny zestaw informacji o danej Nieruchomości, które zostały zamieszczone w Portalu przez Partnera.
 10. Po zapoznaniu się z Nieruchomością Klubowicz ma możliwość:
  1. zaznaczenia, że chce dodać daną Nieruchomość do Ulubionych (dostępna w interfejsie opcja „Dodaj do ulubionych”), czego skutkiem będzie dodanie Nieruchomości do znajdującej się w Panelu Klubowicza zakładki „Moje ulubione nieruchomości”,
  2. wysłania wiadomości dotyczącej Nieruchomości objętej daną Promocją (dostępna w interfejsie opcja „Wyślij wiadomość”),
  3. zaznaczenia, że Rezerwuje Nieruchomość objętą daną Promocją (dostępna w interfejsie opcja „Rezerwuj”), czego skutkiem będzie wysłanie do Administratora informacji o tym, że konkretny Klubowicz w określonym czasie dokonał Rezerwacji Nieruchomości objętej daną Promocją; po dokonaniu Rezerwacji Klubowiczowi zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że w terminie 24 godzin roboczych otrzyma od Administratora potwierdzenie Rezerwacji oraz konkretną propozycję spotkania z Partnerem, który zamieścił Nieruchomość objętą daną Promocją.
 11. Dokonanie Rezerwacji przez Klubowicza nie powoduje wycofania dostępności Nieruchomości objętej daną Promocją. Inni Klubowicze wciąż będą mogli dokonywać Rezerwacji tej samej Nieruchomości, a Partner będzie miał dostęp do wszystkich dokonanych Rezerwacji.
 12. Rezerwacja nie jest w żaden sposób wiążąca zarówno dla Klubowicza, jak i Partnera. W szczególności dokonanie Rezerwacji nie stanowi zawarcia listu intencyjnego, umowy przedwstępnej ani jakiejkolwiek innej umowy, mającej za przedmiot Nieruchomość objętą daną Promocją.
 13. Nie istnieje możliwość cofnięcia dokonanej Rezerwacji. Jeżeli Klubowicz po dokonaniu Rezerwacji uzna, że jednak nie jest zainteresowany kupnem danej Nieruchomości, może poinformować o tym Administratora lub Partnera w korespondencji zainicjowanej na skutek dokonania danej Rezerwacji. Klubowicz nie poniesie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.
 14. W wypadku dokonania Rezerwacji tej samej Nieruchomości przez kilku Klubowiczów, to do Partnera należy wybór Klubowicza, z którym będzie on się chciał spotkać i ewentualnie zawrzeć umowę mającą za przedmiot Nieruchomość objętą daną Promocją. Zarówno treść niniejszego Regulaminu, jak i działania Administratora nie mają wpływu na kryteria tego wyboru Partnera. Nie dotyczy to Programu Promocyjnego Sprzedaż Flash, w którym kryterium wyboru Klubowicza przez Partnera stanowi kolejność dokonywania Rezerwacji, przy czym Usługodawca nie odpowiada za ewentualne naruszenie tej zasady przez Partnera.
 15. Partner może w każdej chwili zawiesić zamieszczoną przez siebie Promocję, czego skutkiem będzie wyłączenie możliwości dokonywania nowych Rezerwacji Nieruchomości objętych tą Promocją przez Klubowiczów.
 16. Po dokonaniu Rezerwacji Klubowicz otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie tego faktu. Wiadomość ta będzie również zawierała informację, że w terminie 24 godzin roboczych skontaktuje się z nim Administrator celem umówienia spotkania z Partnerem, który zamieścił Nieruchomość objętą daną Promocją.
 17. Po dokonaniu Rezerwacji przez Klubowicza, Administrator skontaktuje się z Partnerem, który zamieścił daną Promocję, celem skontaktowania go i umówienia na spotkanie z Klubowiczem, który dokonał Rezerwacji. Po dokonaniu Rezerwacji przez Administratora na rzecz Niezalogowanego, Administrator skontaktuje się z Partnerem, który zamieścił Nieruchomość objętą daną Promocją, celem skontaktowania go i umówienia na spotkanie z Niezalogowanym, na rzecz którego dokonał on Rezerwacji.
 18. W ramach Portalu funkcjonuje czat, który jest dostępny zarówno dla Klubowiczów, jak i Partnerów. W każdym miejscu w Portalu, w którym będzie wyświetlane logo Partnera, będzie przy nim dostępna ikona czatu, której kliknięcie przez Klubowicza spowoduje otwarcie okna rozmowy z wybranym Partnerem.
 19. Klubowicze mają możliwość wysyłania sobie nawzajem, jak również Partnerom, wiadomości tekstowych z wykorzystaniem stworzonego specjalnie do tego celu interfejsu, stanowiącego funkcjonalność Portalu. Po kliknięciu przez Klubowicza w zakładkę „Wiadomości” otworzy się podstrona, na której, oprócz listy wiadomości, dostępna jest lista wszystkich Użytkowników, z którymi dany Klubowicz kiedykolwiek korespondował od momentu założenia konta w Portalu.
 20. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości, do których zalicza się informacje związane z funkcjonowaniem Portalu, bądź też komunikaty systemu. Każdy Użytkownik ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Usługodawcy, chyba że są one niezbędne dla potrzeb prawidłowego świadczenia usług w ramach Portalu.

§ 4. Panel Klubowicza i Wyszukiwarka

 1. Podstawowym narzędziem służącym Klubowiczowi do poruszania się po Portalu i korzystania z jego funkcjonalności jest Panel Klubowicza.
 2. Panel Klubowicza umożliwia dostęp do następujących funkcjonalności:
  1. zakładka „Moje Rezerwacje” – podstrona, na której Klubowicz ma dostęp do wszystkich dokonanych przez siebie Rezerwacji, z możliwością podglądu szczegółów,
  2. zakładka „Moje kryteria wyszukiwania” – podstrona, na której Klubowicz ma dostęp do wszystkich zapisanych przez siebie konfiguracji kryteriów wyszukiwań, z możliwością ich modyfikacji,
  3. zakładka „Moje ulubione nieruchomości” – podstrona, na której Klubowicz ma dostęp do listy wszystkich Nieruchomości, które uprzednio dodał do ulubionych.
 3. Posiadanie konta Klubowicza i korzystanie z Panelu Klubowicza pozwala na zapisywanie dowolnej ilości konfiguracji kryteriów wyszukiwania w Wyszukiwarce. Klubowicz może zapisać ich dowolną ilość – jako nową konfigurację kryteriów bądź nadpisanie istniejącej – bezpośrednio z poziomu strony zawierającej wyniki wyszukiwania, celem uniknięcia konieczności ponownego wypełniania formularzy przez Klubowicza. Każdej konfiguracji kryteriów wyszukiwania Klubowicz nadaje stworzoną przez siebie nazwę, co pozwala na łatwiejszą ich identyfikację w przyszłości.
 4. Zapisanie konfiguracji kryteriów wyszukiwania umożliwia przeglądanie za ich pomocą Nieruchomości na dedykowanym ekranie, zawierającym sugestie dopasowane do danego Klubowicza. Zapisane konfiguracje kryteriów wyszukiwania są też brane pod uwagę przy wyświetlaniu Klubowiczowi Nieruchomości polecanych.
 5. Zapisanie konfiguracji kryteriów wyszukiwania pozwala na otrzymywanie przez Klubowicza na adres e-mail automatycznych powiadomień o pojawieniu się w Portalu nowych Nieruchomości, pasujących do zapisanych konfiguracji. W chwili pojawienia się nowej Nieruchomości Klubowicze, którzy mają zapisane konfiguracje kryteriów wyszukiwania, otrzymają na adres e-mail podany przy rejestracji automatyczne graficzne powiadomienie o tym, że w Portalu pojawiła się nowa Nieruchomość, spełniająca wprowadzone przez nich kryteria. W wypadku pasowania przez daną Nieruchomość do kilku konfiguracji kryteriów wyszukiwania, Klubowicz otrzymuje tylko jedną wiadomość z informacją, że dana Promocja pasuje do kilku konfiguracji. W powiadomieniach e-mail konfiguracje będą opisane nazwami nadanymi im przez Klubowicza.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej (e-mail): info@klubnieruchomosci.pl lub drogą pocztową na adres: Klub Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich 17. Jako temat wiadomości e-mail / dopisek na karcie pocztowej prosimy wskazać wyraz „Klub Nieruchomości – Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: (i) opis zdarzenia będącego podstawą jej wniesienia, (ii) datę i (iii) login, a także (iv) imię, (v) nazwisko oraz (vi) adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej osoby wnoszącej reklamację.
 3. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego: adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2015 r.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami dotyczącymi konsumentów, pierwszeństwo mają przepisy konsumenckie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w oparciu o Regulamin w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę (Klub Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 50-069 Wrocław, adres e-mail: info@klubnieruchomosci.pl, numer telefonu: +48 536 767 295) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej w oparciu o Regulamin w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w oparciu o Regulamin zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Zarejestruj się, oznacz kryteria interesujących Cię nieruchomości i otrzymuj bieżące informacje o najnowszych okazjach i promocjach. ×

Aby otrzymywać regularnie informacje na temat mieszkań odpowiadających Twoim oczekiwaniom, aktualnych wydarzeń z rynku nieruchomości i atrakcyjnych rabatach od naszych partnerów - ustaw alert dla nowych ofert według własnych preferencji:

Twoje dane kontaktowe

Rozmowa ze specjalistą×

Masz pytania? ×

Zadzwoń: +48 884 043 056

Lub zostaw swój numer, a nasz specjalista się z Tobą skontaktuje:

Chcesz spotkać się z naszym ekspertem? ×

Zadzwoń i umów spotkanie z naszym specjalistą:
+48 884 043 056

lub podaj szczegóły do umówienia spotkania:

Pomoc ×

PIERWSZY POLSKI KLUB ZAKUPOWY NIERUCHOMOŚCI

 

 

Witaj w Klubie Nieruchomości!

Jeśli szukasz najlepszych ofert to dobrze trafiłeś!
U nas znajdziesz nieruchomości
wyłącznie w promocyjnej cenie!

 

Jeśli się śpieszysz, zostaw nam kontakt do siebie, a zajmiemy się wszystkim!

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i powiesz czego szukasz, a my poszukamy za Ciebie!
Dla Klubowiczów nasza pomoc jest bezpłatna. Nie pobieramy też prowizji od transakcji!

Zarejestruj się i napisz do nas zostawiając swój numer telefonu, a zadzwonimy ustalić istotne dla Ciebie szczegóły!


Jeśli lubisz "poszperać" skorzystaj z naszej wyszukiwarki!

Jako Klubowicz oferty możesz przeglądać za każdym razem korzystając z wyszukiwarki, lub upraszczając proces -
wystarczy, że po użyciu wyszukiwarki zapiszesz wybrane kryteria! Możesz zapisać ich wiele.

Każdy Klubowicz chcąc dostawać oferty jeszcze lepiej dopasowane do swoich potrzeb, wystarczy, że wejdzie do panelu Klubowicza i ustawi szczegółowe kryteria wyszukiwania. Wyświetlimy wówczas nieruchomości wybrane specjalnie na podstawie wszystkich zapisanych przez niego kryteriów oraz historii działań (polubień, rezerwacji, wyszukań). Wystarczy kliknąć "Promocje dla Ciebie" w górnym menu - widoczne po zalogowaniu.

Pomoc